PRÁVO SPOTREBITEĽA ODSTÚPIŤ OD SPOTREBITEĽSKEJ ZMLUVY Zákonná úprava: Právo odstúpenia spotrebiteľa od zmluvy v tomto prípade upravuje zákon č....

Prečítať si viac