Čo je to záručný list a kedy je predávajúci povinný ho vydať ?

Čo je to záručný list ?

Záručný list je doklad, ktorý vydáva predávajúci pri kúpe tovaru resp. poskytnutí služby kupujúcemu. Vydanie tohto dokladu však nie je povinnosťou predávajúceho okrem zákonom vymedzených situácií. Na uplatnenie zodpovednosti za vady kupujúcim u predávajúceho je nevyhnutné aby  sa kupujúci preukázal  dokladom, ktorý preukáže o aký tovar/službu sa jedná, že tento bol zakúpený u daného predávajúceho a že záručná doba ešte neuplynula. Na tento účel môže slúžiť jednak samotný doklad o kúpe ( môže sa jednať o doklad z ERP, dodací list, faktúru apod.), ktorý predávajúci vydá kupujúcemu, ale takisto aj záručný list. V prípade uplatnenia zodpovednosti za vady kupujúcim u predávajúceho  má tento na výber či predloží doklad o kúpe alebo záručný list, ak boli predávajúcim vydané oba tieto doklady. Predávajúci nemôže podmieniť uplatnenie záruky predložením aj dokladu o kúpe aj záručným listom. V prípade ale, ak kupujúci uplatňuje záruku už  v rámci predlženej záručnej doby je potrebné aby sa preukázal záručným listom  – samotný doklad o kúpe už v tomto prípade postačovať nebude.

 

 • Aké údaje má záručný list obsahovať
 • meno a priezvisko v prípade, ak sa jedná o predávajúceho FO
 • obchodné meno/názov predávajúceho spolu s jeho sídlom/ miestom podnikania, ak sa jedná o predávajúceho PO
 • obsah záruky – na čo všetko sa záruka vzťahuje prípadne naopak, ak je záruka nejako obmedzená je potrebné to tak isto v záručnom liste uviesť; predávajúci môže v záručnom liste uviesť, že záruka sa nevzťahuje napr. na mechanické poškodenie výrobku spôsobené kupujúcim, na vady spôsobené nesprávnym používaním, preťažením, používaním výrobku v rozpore s návodom na použitie alebo v rozpore s účelom na ktorý je daný výrobok určený, nesprávnym ošetrovaním výrobku a pod.
 • jej rozsah a podmienky – v prípade, ak predávajúci poskytuje na tovar predlženú záruku, teda dlhšiu ako je zákonná – 24 mesiacov, uvedie to v záručnom liste spolu s jej dĺžkou. V tomto prípade môže podmienky uplatnenia tejto predlženej záruky (presahujúcej zákonnú záruku) určiť odlišne ako v prípade zákonnej záruky.
 • dĺžku záručnej doby – záruka na predaný výrobok alebo poskytnutú službu je zákonom vymedzená lehota, počas ktorej je predávajúci zodpovedný za vady, ktoré sa vyskytnú na predanom výrobku alebo poskytnutej službe – preto je vhodné aby v záručnom liste bol uvedený aj dátum samotného predaja výrobku/poskytnutia služby, aby bolo jasné od kedy záruka plynie resp. kedy uplynie. Všeobecná záručná doba v trvaní 24 mesiacov  sa vzťahuje na predaj nového (nepoužitého) tovaru kúpeného v kamennom obchode, prostredníctvom prostriedkov komunikácie na diaľku (internet, katalóg, inzercia v tlači, telefón, elektronická pošta a pod.) alebo pri podomovom predaji; všeobecná záručná doba v trvaní 24 mesiacov platí aj pri zhotovení veci na zákazku (na základe zmluvy o dielo alebo objednávky na práce), osobitná záručná doba v trvaní 3 rokov platí pri zhotovení stavby, osobitná záručná doba v trvaní 3 mesiacov platí na práce pri oprave a úprave, osobitná záručná doba v trvaní 12 mesiacov platí pri predaji použitých vecí, osobitná záručná doba v trvaní 1 dňa platí pri veciach, ktoré sa rýchlo kazia, pretože v prípade takýchto vecí je potrebné uplatniť reklamáciu najneskôr v deň nasledujúci po kúpe, inak toto právo zanikne.

Záručná doba plynie od momentu prevzatia veci spotrebiteľom, resp. ak má vec uviesť do prevádzky niekto iný (napr. autorizované stredisko), tak záručná doba začína plynúť až uvedením veci do prevádzky.

Zákonom danú dĺžku záručnej doby predávajúci nemôže skrátiť.

 

 • údaje potrebné na uplatnenie záruky, prípade servisné stredisko ktoré poskytuje záručný servis

 

Avšak ak záručný list neobsahuje všetky  spomenuté  náležitosti, nespôsobuje to neplatnosť záruky ako takej.

 

 • Kedy je predávajúci povinný vystaviť zákazníkovi záručný list

Podľa ustanovenia § 620 ods. 4 Občianskeho zákonníka –
„Na žiadosť kupujúceho je predávajúci povinný poskytnúť záruku písomnou formou (záručný list). Ak to povaha veci umožňuje, postačí namiesto záručného listu vydať doklad o kúpe.“  Teda povinnosť predávajúceho vystaviť záručný list vzniká v prípade, ak o to zákazník sám požiada. V opačnom prípade ak sa jedná o tovar, na ktorý sa vzťahuje bežná zákonná záručná doba a zákazník nepožiada o vydanie záručného  postačí, ak predávajúci vydá doklad o kúpe.

Ďalšou situáciou kedy je predávajúci povinný vydať zákazníkovi záručný list je prípad vyhotovenia veci na zákazku pričom jej používanie je určené na dlhšiu dobu – zo zákona na dobu dlhšiu ako 24 mesiacov. V tomto prípade ide o povinnosť vydať záručný list s vyznačením dĺžky záručnej doby. Ako príklad je možné uviesť zhotovenie stavby – v tomto prípade, ako už bolo uvedené je záručná doba tri roky.

Predchádzajúci

Nasledujúci

5 komentárov

 1. Kapustová

  Prosím Vás ako vyzerá záručný lust k k varnej plynovej doske Mora VDP 645xxx

  Odpoveda
 2. Ludmila Novysedlakova

  Dobrý den.kúpila som pracku WHIRLPOOP a v obchode mi nedali záručný list len doklad.bude mi stačiť v prípade reklamácie?dakujem

  Odpoveda
 3. Danka

  Je predavajuci v obchode povinny vystavit doklad z pokladne?

  Odpoveda
 4. Marián

  Dobrý deň
  Ako je to v prípade výrobkov, ktoré majú stanovený počet cyklov použitia. Napr. výrobok sa dá použiť 100-krát a potom stráca deklarované vlastnosti, keďže sa opotrebuje, čím stráca účinnosť. A tento počet sa vyčerpá skôr, ako je minimálna zákonná 2 ročná lehota.

  Odpoveda

Odoslať komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.