História

S oblasťou predaja cez internet a ochranou spotrebiteľa sa zaoberáme od roku 2004. Na každý Eshop sú od svojho vzniku kladené náročné legislatívne podmienky, ktoré vám chceme pomôcť prekonať. Naším cieľom je vytvorenie férového online prostredia. 

Férové online prostredie a teda vzťah Eshopu a spotrebiteľa sa snažíme vytvoriť dodaním obchodných podmienok a ostatných dokumentov, ktoré sú v súlade so zákonmi Slovenskej republiky, a teda nepoškodzujú spotrebiteľa, ale zároveň chránia prevádzkovateľa Eshopu pred nekalým konaním zo strany spotrebiteľov a taktiež ho chránia aj pred pokutami zo strany kontrolných orgánov.

Náš cieľ

Našim primárnym cieľom je rozvoj internetového podnikania a Eshopov v Slovenskej republike a pomoc začínajúcim, ale aj rozbehnutým prevádzkovateľom Eshopov.

Chceme internetovým obchodom poskytnúť silného partnera, ktorý im poradí a pomôže v rôznych situáciách, ktoré sa pri prevádzke Eshopu môžu vyskytnúť. Prostredníctvom projektu Pravoeshopov.sk a Pomoc a ochrana spotrebiteľov pomáhame s vytvorením férové online prostredia tak ako pre prevádzkovateľov Eshopov tak aj pre spotrebiteľov. Zabezpečujeme tvorbu všeobecných obchodných podmienok, ktoré sú v súlade s platnou legislatívou Slovenskej republiky, bezplatné komplexné poradenstvo pre eshopy, offline  a online semináre z oblasti prevádzkovanie E-shopov a publikačnú činnosť.

Na základe našich skúseností a dlhoročnej praxe vieme bezplatne poradiť v rôznych situáciách, zabezpečiť v spolupráci s advokátskymi kanceláriami správne obchodné podmienky, zastupovanie v sporoch s úradmi, právne poradenstvo, riešenie problémov s obchodnými partnermi a zákazníkmi, a to vďaka našej dlhoročnej spolupráci, a to všetko za prijateľné ceny.

Zároveň vieme odporučiť a dohliadnuť aj na správnu činnosť marketingových agentúr a osôb, ktoré sa starajú o váš Eshop.

Náš tím sa skladá z odborníkov na  e-commerce, podnikanie, marketing a iné oblasti, vďaka čomu bude mať váš Eshop za sebou silného partnera, ktorý vám okrem vypracovania Všeobecných obchodných podmienok a ostatnej dokumentácie dokáže pomôcť aj s inými  problémami a rozvojom vášho podnikania na internete.

Na čom si zakladáme

Skúsenosti a individuálny prístup. Počas 7 rokov pôsobenia na slovenskom trhu v oblasti e-commerce sme realizovali množstvo projektov v oblastiach našej špecializácie. Momentálne úspešne spolupracujeme s viac ako 200 elektronickými obchodmi.

Rozumieme, že oblasť internetového podnikania je dynamicky sa rozvíjajúci segment, čomu sa chceme prispôsobiť. Ponúkame internetovým predajcom jednoduchý start-up vo forme vypracovania kompletnej  dokumentácie spolu s certifikátom férových obchodných podmienok a informovaním o dôležitých legislatívnych zmenách v oblasti práva ochrany spotrebiteľa, a to jednoducho, efektívne a rýchlo prostredníctvom internetu za férovú cenu. Rozumieme, že podnikateľ na začiatku, alebo aj neskôr počas podnikania, nemôže investovať tisícové sumy do dokumentácie, preto sa snažíme priniesť férové ceny a do budúcna zabezpečiť, aby ste sa mohli starať výlučne o svoje podnikanie a v prípade problémov sa mohli obrátiť priamo na nás.

Naše motto je: Starajte sa o rozvoj Eshopu a problémy nechajte na nás.

Prehlásenie

Naša platforma neposkytuje právne ani daňové služby. Neposkytujeme služby podľa zákona č. 586/2003 Z.z. o advokácií ani podľa zákona č. 78/1992 Z.z o daňových poradcoch a Slovenskej komore daňových poradcov.

Platforma pravoeshopov.sk poskytuje prevádzkovateľom internetových obchodov a podnikateľom bezplatné poradentvo a zabezpečuje náležitosti prevádzkovania internetových obchodov za výhodných podmienok v spolupráci s tretími osobami. Cieľom a úlohou je rozvoj internetového podnikania a E-shopov v Slovenskej republike a vytvorenie férového obchodného a podnikateľského prostredia v oblasti podnikania online.

V prípade, že sú v rámci našej činnosti našimi klientmi vyžadované právne služby alebo daňové poradenstvo, obraciame sa za účelom ich poskytnutia na osoby oprávnené tieto služby poskytovať s cieľom pomôcť internetovému obchodu a napomôcť postupnému rozvoju internetového podnikania a eshopov so sídlom na Slovensku prípadne v inom štáte Európskej únie.