Náš cieľ

Našim primárnym cieľom je rozvoj internetového podnikania a E-shopov v Slovenskej republike a pomoc začínajúcim, ale aj rozbehnutým prevádzkovateľom E-shopov. Chceme internetovým obchodom poskytnúť silného partnera, ktorý im poradí a pmôže v rôznych situáciách, ktoré sa pri prevádzke E-shopov môžu vyskytúť. Prostredníctvom projektu  Pravoeshopov.sk, Slovenská asociácia internetových obchodov pomáha a zabezpečuje tvorbu všeobecných obchodných podmienok, bezplatné komplexné poradenstvo pre eshopy, offline  a online semináre z oblasti prevádzkovanie E-shopov a publikačná činnosť.

Na základe našich skúseností a dlhoročnej praxe vám vieme bezplatne poradiť v rôznych situáciách, zabezpečiť v spolupráci s advokátskymi kanceláriami správne obchodné podmienky, zastupovanie v sporoch s úradmi, právne poradenstvo, riešenie problémov s obchodnými partnermi a zákazníkmi, a to vďaka našej dlhoročnej spolupráci za vynikajúce ceny. Zároveň vieme odporučiť a dohliadnuť aj na správnu činnosť marketingových agentúr a osôb, ktoré sa starajú o váš E-shop.

Náš tím sa skladá z odborníkov na  e-commerce, podnikanie, marketing a iné oblasti,  vďaka čomu bude mať váš Eshop za sebou silného partnera, ktorý vám okrem vypracovania Všeobecných obchodných podmienok a ostatnej dokumentácie dokáže  pomôcť aj s inými  problémami a rozvojom vášho Eshopu.

Na čom si zakladáme

Skúsenosti a individuálny prístup. Počas 3 rokov sme na slovenskom trhu v oblasti e-commerce realizovali množstvo projektov v oblastiach našej špecializácie. Skúsenosti nám preto dovoľujú pracovať efektívne. Zabezpečili sme desiatky dokumentov pre internetové obchody a denne prevádzkovateľom pomáhame riešeniami z praxe.

Rozumieme, že oblasť internetového podnikania je dynamicky sa rozvíjajúci segment, čomu sa chceme prispôsobiť. Ponúkame internetovým predajcom jednoduchý start-up vo forme vypracovania kompletnej  dokumentácie spolu s certifikátom férových obchodných podmienok a informovaním o dôležitých legislatívnych zmenách v oblasti práva ochrany spotrebiteľa, a to jednoducho, efektívne a rýchlo prostredníctvom internetu za férovú cenu. Rozumieme, že podnikateľ na začiatku, alebo aj neskôr počas podnikania, nemôže investovať tisícové sumy do dokumentácie, preto sa snažíme priniesť férové ceny a do budúcna zabezpečiť, aby ste sa mohli starať výlučne o svoje podnikanie a v prípade problémov sa mohli obrátiť priamo na nás.

Naše motto je: Starajte sa o rozvoj Eshopu a problémy nechajte na nás.

Prehlásenie

Naša platforma neposkytuje právne ani daňové služby. Neposkytujeme služby podľa zákona č. 586/2003 Z.z. o advokácií ani podľa zákona č. 78/1992 Z.z o daňových poradcoch a Slovenskej komore daňových poradcov.

Platforma pravoeshopov.sk poskytuje prevádzkovateľom internetových obchodov a podnikateľom bezplatné poradentvo a zabezpečuje náležitosti prevádzkovania internetových obchodov za výhodných podmienok v spolupráci s tretími osobami. Cieľom a úlohou je rozvoj internetového podnikania a E-shopov v Slovenskej republike.

V prípade, že sú v rámci našej činnosti našimi klientmi vyžadované právne služby alebo daňové poradenstvo, obraciame sa za účelom ich poskytnutia na osoby oprávnené tieto služby poskytovať s cielom pomôcť internetovému obchodu a napomôcť postupnému rozvoju internetového podnikania a eshopov so sídlom na Slovensku.