Zaokrúhľovanie cien od 1.7.2022 v praxi

Od 1. júla tohto roku (2022) nastali zmeny pri platení za tovar a služby. Platnosť nadobudla novela zákona o cenách, ktorej cieľom je obmedziť obeh jednocentových a dvojcentových mincí na Slovensku.

Jedno a dvojcentové mince zostali zákonným platidlom, je nimi možné naďalej platiť, aj ich vydávať, avšak postupne sa vyraďujú z obehu novým spôsobom zaokrúhľovania pri platení v hotovosti.

Tento matematický spôsob zaokrúhľovania predstavuje podľa ministerstva financií neutrálny a spravodlivý spôsob pre obe strany, obchodníka aj kupujúceho.

Zaokrúhľuje sa až výsledná suma nákupu, a to matematickým spôsobom k piatim centom:

 • 1 a 2 centy – zaokrúhlenie na 0 centov
 • 3 a 4 centy – zaokrúhlenie na 5 centov
 • 6 a 7 centov – zaokrúhlenie na 5 centov
 • 8 a 9 centov – zaokrúhlenie na najbližší násobok 10 centov

Príklad v praxi – Ak je výsledná suma nákupu napríklad 3 eurá a 66 centov, za nákup zaplatíte v hotovosti 3 eurá a 65 centov. Ak je výsledná suma nákupu 3 eurá a 68 centov, za nákup zaplatíte 3 eurá a 70 centov.

Je dôležité pripomenúť, že táto zmena zaokrúhľovania sa týka iba platieb v hotovosti. Ak za celý nákup zaplatíte platobnou kartou, smart hodinkami, gastrolístkom alebo voucherom, výsledná suma nákupu sa nezaokrúhľuje.

Môže však nastať situácia, kedy budete chcieť zaplatiť časť nákupu v hotovosti a časť platobnou kartou. V takom prípade sa zaokrúhli iba výsledná suma platená v hotovosti.

Príklad v praxi – Ak je výsledná suma nákupu napríklad 48 eur a 32 centov a z toho chcete 8 eur a 32 centov zaplatiť v hotovosti, zaokrúhli sa len táto suma. Po zaokrúhlení tak zaplatíte v hotovosti 8 eur a 30 centov a zvyšok, teda 40 eur aj 2 centy, doplatíte platobnou kartou bez zaokrúhlenia.

Týka sa zaokrúhľovanie cien aj e-shopov?

Ako sme spomenuli už vyššie, zaokrúhľovanie sa týka iba platieb v hotovosti. Pokiaľ vo vašom e-shope umožňujete iba platbu kartou, zaokrúhľovanie sa vás netýka.

V prípade, že ale poskytujete zákazníkom možnosť objednať si tovar s osobným odberom a platbou v hotovosti na predajni, výslednú sumu za objednávku je potrebné pri platbe zaokrúhliť. Pokiaľ nemáte kamennú prevádzku alebo iné odberné miesto a na doručovanie objednávok s platbou pri prevzatí využívate kuriérske spoločnosti, povinnosť zaokrúhľovania je na samotných dopravcoch.

No v praxi to znamená, že do určitej miery sa táto zmena bude týkať aj eshopov a to za nasledovných podmienok:

 • platba v hotovosti na dobierku, napr. kuriérskej spoločnosti – síce zaokrúhľovanie rieši kuriérska spoločnosť ale fakuráciu má na starosti eshop a v tomto prípade by cena na faktúre nesedela so sumou, ktorú by prijala prepravná spoločnsoť v hotovosti
 • platba uhradená v hotovosti v kamennej predajni – taktiež je to problém z pohľadu rozdielnej sumy na faktúre a sumy, ktorú príjmne predajňa v hotovosti
 • alebo na výdajnom, resp. odbernom mieste.

Kuriérske spoločnosti a hotovostné platby na dobierku

Kuriérske spoločnosti na Slovensku odporúčajú eshopom zaokrúhlenie cien priamo v e-shope tak, aby nevznikala cena, ktorú je potrebné pri doručení tovaru zaokrúhľovať. Tým sa vyhnete komplikáciám. A ideálne aby sa dobierkové sumy platené v hotovosti zaokrúhľovali priamo v e-shope na 0 a 5 centov. Vyhnete sa tam finančným rozdielom v účtovníctve na vydanej faktúre a reálne zaplatenou sumou.

Prepravná spoločnosť Packeta dokonca pristúpila ku kroku, kedy dobierkové zásielky posielané v rámci Slovenska bude možné podať len s dobierkovou sumou zaokrúhlenou na 0 alebo 5 centov. V systéme Packety tak nebude možné odoslať zásielku so sumou bez zaokrúhlenia. Systém vygeneruje chybové hlásenie a sumu bude potrebné upraviť.

Zaokrúhľovanie na eshope pri platbe na dobierku kartou?

Ak ste eshop a posielate zákazníkom tovar kuriérom, väčšina zákazníkov kuriérovi platí kartou. No nájdu sa aj takí, čo chcú platiť v hotovosti. V praxi sa taktiež stáva, že hoci chce zákazník zaplatiť kartou kuriérovi, tak z rôznych príčin je potrebné zmeniť spôsob platby (napr. nefunkčný terminál a pod.).

Na faktúre z eshopu by bola nezaokrúhlená suma a z účtovného hľadiska by nastal problém. Je to dôležité nie len pre správne vedenie účtovníctva ale aj pri reklamáciám.

Najčastejšie otázky o zaokrúhľovaní z Ministerstva financií SR

Ak vás zaujímajú ďalšie situácie, napríklad ako po zaokrúhlení správne zaúčtovať faktúru uhradenú v hotovosti alebo ako sa dotklo nové zaokrúhľovanie systému e-Kasa, prečítajte si najčastejšie kladené otázky a odpovede z praxe, ktoré pripravilo Ministerstvo financií SR:

Zaokrúhľuje sa vo viacpoložkovom nákupe cena jednotlivých položiek?

Nie, zaokrúhľuje sa až výsledná cena nákupu a to len vtedy, keď je platená v hotovosti.

Zaokrúhľuje sa cena nákupu pri platbe platobnou kartou?

Nie, cena nákupu platená platobnou kartou sa nezaokrúhľuje. Zaokrúhľovanie sa vzťahuje len na hotovostné platby.

Zákazník zaplatí kombináciou viacerých platobných prostriedkov v rôznom poradí (karta + hotovosť, hotovosť + karta, ….) ako postupovať?

Nezáleží na tom aká platba je prvá/druhá/tretia v poradí. Vždy sa cena platená v hotovosti musí zaokrúhliť, a to bez ohľadu na poradie. Poradie platieb zákon o cenách neupravuje.

Ako sa zaokrúhli cena nákupu, ak zákazník nemá dostatok hotovosti a chce doplatiť zvyšok platobnou kartou?

Zaokrúhľuje sa vždy len tá časť, ktorá je platená v hotovosti, zvyšok sa doplatí platobnou kartou. Zákon však nehovorí o poradí platby, ale všeobecne o cene platenej v hotovosti. Nezáleží na tom aké poradie kombinácií platieb (karta/hotovosť) bude zvolené, platba v hotovosti musí byť zaokrúhlená.

Príklad:

Výsledná cena nákupu je 53,62 €.

Kupujúci má v hotovosti len 23,60 €.

Kupujúci doplatí platobnou kartou 30,02 € (53,62 € – 23,60 €).

Ako sa zaokrúhli nákup, keď chce zákazník zaplatiť časť stravnými lístkami a časť v hotovosti? Ako sa zaokrúhli doplatok v hotovosti v prípade, že výsledná cena nákupu je 2,01€ a zákazník zaplatí stravným lístkom v hodnote 2,00 €?

Hodnota stravných lístkov, nakoľko nie je hotovosťou, sa odpočíta z výslednej nezaokrúhlenej ceny nákupu a zvyšok platený v hotovosti sa zaokrúhli.

V zmysle zákona o cenách suma platená v hotovosti 0,01 € musí byť zaokrúhlená na 0,05 €.

Príklad:

Cena nákupu pred zaokrúhlením je 48,34 €.

Kupujúci chce zaplatiť dvoma stravnými lístkami v hodnote 3,83 €, spolu 7,66 € a zvyšok doplatiť v hotovosti.

Zaokrúhli sa až zvyšná cena nákupu platená v hotovosti, čiže  48,34 € – 7,66 € = 40,68 €, a to nahor, na 40,70 €.

Kupujúci doplatí v hotovosti 40,70 € a výsledná suma, ktorú zákazník zaplatí bude 48,36 €.

Ako sa postupuje pri platbe za tovary a služby voucherom alebo predplatenou/prepaid (napr. darčekovou) kartou a s doplatkom v hotovosti?

Ak kupujúci nakúpi tovar napr. za 40 € a platí predplatenou kartou, ktorá má zostatok 25,01 €, pokladník vyčerpá kartu a doplatok 14,99 € platený v hotovosti sa zaokrúhli na 15 €.

Ako sa zaokrúhľuje pri Loyalty transakciách, kde kupujúci platí nazbieranými bodmi plus doplatok?

Napr., ak má tovar cenu 500 bodov a doplatok v hotovosti je 10,72 €, doplatok v hotovosti sa zaokrúhli na 10,70 €. Doplatok platený bezhotovostne sa nezaokrúhli, kupujúci zaplatí 10,72 €.

Zaokrúhľuje sa dobitie Prepaid karty pri pokladni?

Ak zákazník požiada o dobitie Prepaid karty napr. na 100,02 € a chce zaplatiť v hotovosti, nejde o nákup tovaru alebo služby, ale ide o „inú finančnú transakciu“,  ktorá nie je pre potreby zákona o cenách považovaná za platbu kupujúcim za tovar. Zaokrúhľovať sa preto takáto platba, i keď platená v hotovosti, nebude.

Ako je to so zaokrúhľovaním pri použití prostriedkov nahrádzajúcich hotovosť?

Je potrebné brať do úvahy, že ide o zaokrúhľovanie len fyzicky platenej hotovosti za tovar (keďže cieľom je obmedzenie používania 1 a 2 euro centových mincí). Akékoľvek prostriedky, ktoré podľa iných právnych predpisov sú považované za hotovosť, sa v tomto prípade za hotovosť nepovažujú.

Ako sa zaokrúhľuje, ak zákazník platí v cudzej mene v hotovosti?

Zaokrúhľuje sa cena platená v hotovosti po prepočte cudzej meny na eurá.

Môžu samoobslužné pokladne aj naďalej vydávať 1 a 2 centové mince, nakoľko tieto mince zostávajú zákonným platidlom?

Áno, 1 a 2 centové mince aj po zavedení zaokrúhľovania zostávajú zákonným platidlom a bude možné ich vydávať.

Týka sa nový spôsob zaokrúhľovania aj iných platieb ako sú platby za tovary a služby evidované v pokladnici e-kasa klient?

Výplaty mzdy v hotovosti?

Nie, zákon o cenách sa na výplatu mzdy nevzťahuje.

Výplaty náhrady za cestovný príkaz?

Nie, zákon o cenách sa na výplatu náhrady za cestovné príkazy nevzťahuje.

Úhrady faktúry hotovostne?

Áno, úhrada faktúry za tovary (služby) sa považuje za dohodovanie ceny podľa zákona o cenách a zaokrúhľovanie sa uplatní.

Zaokrúhľuje sa platba v hotovosti za vratné obaly, napr. prepravky?

Prepravka je tovar (zákazník si prepravky môže nakúpiť aj pre vlastnú potrebu, nemá povinnosť ich vrátiť do predajne), preto ak je cena za nákup prepraviek platená v hotovosti, musí sa zaokrúhliť

Otázky týkajúce sa nastavenia systémov elektronickej registračnej pokladnice a pokladnice e-kasa klient, DPH a účtovníctva

Ako sa posielajú údaje po zaokrúhlení do e-Kasa systému? Zmení sa štruktúra dátovej správy?

Štruktúra dátovej správy zostáva bez zmeny. Online registračná pokladnica, v prípade platby v hotovosti, zašle do systému e-Kasa už zaokrúhlenú celkovú sumu dokladu (Amount). Iné údaje o zaokrúhlení v rámci dátovej správy už online registračná pokladnica na server e-Kasa zasielať nebude.

Ktorá položka je zaokrúhlenie? Aká sadzba dane z pridanej hodnoty je priraďovaná hodnote zaokrúhlenia, nulová? Má zaokrúhlenie vplyv na rozpis dane z pridanej hodnoty?

V dátovej správe sa neuvádza žiadny ďalší údaj o zaokrúhlení. Hodnota zaokrúhlenia sa neuvádza ako položka (Item) a nie je jej priraďovaná žiadna sadzba dane z pridanej hodnoty. Zaokrúhlenie nemá spätný vplyv na rozpis dane z pridanej hodnoty na pokladničnom doklade ani na hodnotu predávaných položiek. Hodnoty základu dane a dane z pridanej hodnoty sa počítajú z cien položiek (Item) a zaokrúhľuje sa až výsledná suma dokladu bez vplyvu na základ dane a daň z pridanej hodnoty na pokladničnom doklade (výpočet základu dane a dane z pridanej hodnoty je zo sumy pred zaokrúhlením).

Ako je to so zaokrúhľovaním úhrady faktúry v hotovosti? Ako sa po zaokrúhlení účtuje do účtovníctva?

Úhrada faktúry v hotovosti podlieha zaokrúhleniu. Rozdiel medzi sumou uvedenou na faktúre a sumou prijatou v hotovosti, ktorá bola zaokrúhlená je rozdielom, ktorý sa podľa dôvodovej správy bude účtovať ako náklady na zaokrúhlenie alebo výnosy zo zaokrúhlenia.

Aké údaje sa zasielajú do systému e-kasa pri kombinovanej platbe (hotovosť, platobná karta)?

Podľa zákona o používaní elektronickej registračnej pokladnice č. 289/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov sa do systému e-kasa zasiela najmenej celková suma platenej ceny. V prípade kombinovanej platby sa do systému e-kasa pošle celková suma platenej ceny, ktorá je súčtom sumy zaplatenej napr. platobnou kartou a zaokrúhlenej sumy platenej v hotovosti.

Predchádzajúci

Nasledujúci

1 Komentár

 1. Monika

  Dobrý deň, chcem sa opýtať zamestnanec bol na služobnej ceste.
  Cestoval vlakom, zakúpil si cestovný lístok v hotovosti. Cena lístka je 16,98 €. Mám iba cestovný lístok s uvedenou sumou, ďalší iný doklad o zaokrúhlení ceny lístka.
  Potrebujem mu zúčtovať cestovný príkaz, preplatím mu sumu 16,98 € alebo 17 €?

  Ako postupovať ak začína byť problém s vydávaním 1 a 2 centových mincí??

  Ďakujem

  Odpoveda

Odoslať komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.