Začala voči vášmu eshopu Slovenská obchodná inšpekcia správne konanie?

Ak si pri prevádzke vášho e-shopu ste sa stali kontrolovaným orgánom v konaní pre inšpekciou radi vám pomôžeme

  • Vykonáme analýzu konania
  • Odporučíme čo najvýhodnejšie postup
  • Pripravíme všetky potrebné podklady
  • V prvom rade sa snažíme o úplné upustenie od pokuty
  • Minimalizujeme vaše starosti na minimum
  • Pomohli sme už stovkám klientov

Kvalifikované riešenie vášho problému v prípade kontroly zo strany Slovenskej obchodnej inšpekcie

Slovenská obchodná inšpekcia začína kontrolné konanie buď na podnet tretej osoby alebo bez podnetu na základe vlastnej úradnej činnosti.

Už na začiatku konania odporúčame postupovať dôsledne a čo najobozretnejšie. Častokrát vidíme, že naši klienti sa dostanú do nepríjemnej právnej situácie len z dôvodu, že nás nekontaktovali hneď na začiatku konania, ale až v čase udelenia pokuty.

Nesľubujeme 100% upustenie od potrestania, ale vďaka naším skúsenostiam, vieme zvýšiť šance, že vám Slovenská obchodná inšpekcia neudelí pokutu, prípadne vieme zvýšiť šancu, že pokuta bude uložená na čo najnižšej možnej hranici.

Počas nášho pôsobenia sme boli účastníkmi stoviek konaní pred Slovenskou obchodnou inšpekciou, pričom každé konanie má svoje špecifiká a skúsenosti z nich získané využívame vo váš prospech.