Všeobecné obchodné podmienky

Bez dobrých obchodných podmienok sa žiadny internetový obchod nezaobíde.
Obchodné podmienky od nás sú na mieru a v súlade s aktuálnymi zákonmi.
Prečítali sme desiatky právnych predpisov, rozhodnutí Slovenskej obchodnej inšpekcie, právnických kníh a článkov, aby sme vám mohli ponúknuť Obchodné podmienky najvyššej kvality.

 • Obchodné podmienky sú vypracované na mieru
 • V súlade s novelou zákona účinnou od 01.07.2024
 • Objednávka aj doručenie prebieha online
 • Vypracované právnikom
 • Garantujeme ich správnosť
 • Individuálny prístup ku naším klientom
 • Certifikát, poradenstvo, a informovanie o legislatívnych zmenách ku obchodným podmienkam zdarma
 

Aké sú naše Všeobecné obchodné podmienky ?

Aktuálne a v súlade s právnymi predpismi

K obchodným podmienkam od nás zdarma dostanete – Certifikát, poradenstvo, a informovanie o legislatívnych zmenách ku obchodným podmienkam.

Obchodné podmienky zabezpečíme vždy v súlade so všetkými relevantnými právnymi predpismi. Monitorujeme zmeny zákonov a myslíme na:

 • zákony
 • vyhlášky
 • právne predpisy EÚ
 • rozhodovacej praxi súdov
 • názory Slovenskej obchodnej inšpekcie

Komplexné a prepracované

Obchodné podmienky obsahujú všetky potrebné ustanovenia a ich súčasťou je aj reklamačný poriadok a poučenie o ochrane osobných údajov:

 • predaj hmotného aj digitálneho tovaru (napr. e-bookov)
 • uzatváranie zmlúv prostredníctvom e-shopu, telefónu a e-mailu
 • možnosť zrušenia uzavretej zmluvy
 • informácie povinne poskytované zákazníkom – informačná povinnosť
 • určenie zodpovednosti za škodu tovaru vzniknutej pri preprave
 • ďalšie náležitosti

Vyhovujúce kontrolnej praxi Slovenskej obchodnej inšpekcie

Vytvorene obchodné podmienky už boli v rámci nasadenia u našich klientov v praxi overené kontrolou zo strany Slovenskej obchodnej inšpekcie a boli uznané ako bezchybné.

Za kvalitu obchodných podmienok vám ručíme – všetky poskytované služby zabezpečujeme v spolupráci s renomovanou advokátskou kanceláriou so skúsenosťami v obalsti e-commerce práva.

Na mieru podľa vašich požiadaviek

Pri objednaní obchodných podmienok nám prostredníctvom nášho špecializovaného online systému oznámite všetky potrebné informácie o vás, ako aj celú špecifikáciu a preferencie. Na základe tohto zadania následne dôjde k vypracovaniu obchodných podmienok vyhovujúcim presne vašim potrebám.

Za dostupnú cenu

Vďaka našim skúsenostiam a kontaktom sme schopní všetky služby ponúknuť za dostupnú cenu.

Vypracované online 

Celý objednávkový proces, zisťovanie vašich špecifických požiadaviek, ako aj dodanie obchodných podmienok prebieha online.