Reklamačný poriadok pre Eshop

Reklamačný poriadok je nevyhnutným dokumentom, ktorý musíte mať zverejnený na vašom Eshope.

Prostredníctvom reklamačného poriadku splníte svoju zákonnú povinnosť ohľadom informovania spotrebiteľa v oblasti uplatnenia práva zodpovednosti za vady tovar a služieb

 • Reklamačný poriadok je individualizovaný pre váš Eshop
 • Vypracované právnikom 
 • Garantujeme ich správnosť a aktuálnosť
 • Konzultácia problémov v oblasti reklamácií
 • Poradenstvo v oblasti vybavovaná reklamačného konania
 • Sledovanie a informovanie legislatívnych zmien

Prečo si objednať Reklamačný poriadok 

Reklamačný poriadok aktualizujeme tak, aby bol stále v súlade s platnou legislatívou.

Reklamačný poriadok tvorí súčasť našej kompletnej dokumentácie pre Eshopy

Pravidelne monitorujeme a aktualizujeme dokumenty podľa:

 • zákony
 • vyhlášky
 • právne predpisy EÚ
 • rozhodovacej praxi súdov
 • právne názory Slovenskej obchodnej inšpekcie

Reklamačný poriadok vyhovuje kontrolným orgánom

Často sa na nás klienti obracajú v prípade kontroly zo strany Slovenskej obchodnej inšpekcie, ktorá vysloví nesúlad reklamačného poriadku so zákonmi. Pomohli sme stovkám klientov odstrániť vytýkané nedostatky.

Na mieru podľa vašich požiadaviek

Reklamačný poriadok je vypracovaný právnikom na mieru podľa predmetu predaja vášho Eshopu.

 

Vypracované online 

Celý objednávkový proces, zisťovanie vašich špecifických požiadaviek, ako aj dodanie reklamačného poriadku prebieha online. Samozrejme nemáme problém ani s osobnou alebo telefonickou konzultáciou.