Riešenie reklamácie z pohľadu Eshopu

Pod pojmom reklamácia rozumieme uplatnenie zodpovednosti za vady tovarov alebo služieb, kedy kupujúci uplatňuje zodpovednosť za určitú chybu tovaru alebo služby u predávajúceho. Pozor reklamáciu si nie je možné mýliť s odstúpením od zmluvy bez uvedenia dôvodu, ktorému sme sa venovali už v minulom článku.

V tomto článku si rozoberieme postupy predávajúceho, ktorý predáva tovary alebo poskytuje služby „na diaľku“ najmä prostredníctvom webového sídla „Eshopu“, a to vo vzťahu ku spotrebiteľovi. Na začiatku je potrebné povedať, že reklamačný proces je totožný či tovar predávate cez eshop alebo v kamennej predajni. Jediný rozdiel je ten, že eshop musí mať na svojej stránke v súlade so zákonom zverejnené obchodné podmienky a reklamačný poriadok.

Základné otázky v prípade vybavovanie reklamácie predávajúcim

Kto môže u mňa ako predávajúceho tovar reklamovať

Tovar môže reklamovať osoba, ktorá u vás tovar zakúpila prípadne jej právny nástupca. Vo všeobecnosti sa jedná buď o spotrebiteľa alebo o vášho obchodného partnera, ktorý vystupuje v postavení obchodnej spoločnosti.

V prípade ak u vás nakúpil spotrebiteľ, tak proces reklamácie a jej vybavenia je prísne formalizovaný a musíte postupovať v zmysle a v súlade so zákonom o ochrane spotrebiteľa a občianskeho zákonníka. V prípade ak tovar reklamuje obchodná spoločnosť, tak sa reklamačný proces riadi v zmysle zmluvy medzi vami a obchodným partnerom a v zmysle obchodného zákonníka. V tomto článku sa budeme zaoberať výhradne reklamáciou tovarov alebo služieb spotrebiteľom.

V akej lehote môže spotrebiteľ tovar reklamovať

Vo všeobecnosti platí 24 mesačná lehota odo dňa prevzatia výrobku, kedy spotrebiteľ môže tovar reklamovať. V prípade ak bola reklamácia uplatnená prvých 12 mesiacov odo dňa prevzatia výrobku, reklamáciu môžete ako predávajúci zamietnuť len na základe odborného posúdenia.

Akým spôsobom môže spotrebiteľ tovar reklamovať

Spotrebiteľ, môže tovar reklamovať osobne, poštou, prípadne prostredníctvom iných zasielateľských spoločností. V prípade ak tovar nie je možné poslať poštou, prípadne vzhľadom na okolnosti odoslanie tovaru nie je účelné /napríklad zabudovaný nábytok/, ste ako predávajúci povinný reklamáciu posúdiť na mieste kde sa reklamovaný tovar nachádza.

Aký tovar, alebo službu môže spotrebiteľ reklamovať

Spotrebiteľ môže de facto reklamovať akýkoľvek u vás zakúpený tovar alebo službu,

Lehota na vybavenie reklamácie

Lehota na vybavenie reklamácie je 30 dňová a začína plynúť dňom kedy ste prevzali reklamovaný tovar.

Pozor v tomto prípade je potrebné rozlišovať reklamáciu ako právny úkon a prevzatie reklamovaného tovaru.

Reklamáciu ako úkon môže spotrebiteľ urobiť aj bez toho aby vám zaslal reklamovaný tovar. Spotrebiteľ vám pošle email alebo list, že reklamuje u vás zakúpený výrobok. Týmto spôsobom si u vás uplatnil reklamáciu, tzn. že reklamáciu musíte ako predávajúci zapísať do evidencie reklamácii (tzv. Reklamačná kniha), avšak 30 dňová lehota na vybavenie reklamácie pre vás začína plynúť až momentom doručenia reklamovaného tovaru,

Akým spôsobom musí predávajúci vybaviť reklamáciu ?

Reklamáciu môžete ako predávajúci vybaviť 2 základnými spôsobmi, a to buď uznaním alebo zamietnutím.

V prípade ak reklamáciu uznáte, môžete buď zákazníkovi vrátiť plnú cenu reklamovaného tovaru alebo vymeniť tovar za nový bez vady, alebo môžete vykonať opravu tovaru. Z týchto 3 možností v prípade uznania reklamácie si môžete voľne vybrať, a to bez ohľadu na želanie spotrebiteľa.

Po dohode so spotrebiteľom môžete reklamáciu vybaviť aj poskytnutím primeranej zľavy z ceny tovaru alebo služby. Ku tomuto dochádza najmä v prípade služieb.

Ako teda postupovať pri vybavovaní reklamácie (Konkrétny príklad)

Zákazník v postavení spotrebiteľa si u vás zakúpil tričko a rozhodol sa ho po 5 mesiacoch od zakúpenia reklamovať, a to z dôvodu, že sa na ňom začali objavovať diery.

  1. V prvom rade očakávajte od spotrebiteľa email alebo list o tom, že chce reklamovať tričko.
  2. Zákazníkovi musíte vysvetliť, že tričko samozrejme reklamovať môže ale musí vám ho zaslať, aby ste vedeli reklamáciu posúdiť.
  3. Zákazník vám zašle tričko, spoločne s reklamačným formulárom alebo obdobným listom v ktorom popíše aké vady má tričko, prípadne už ste dostali od zákazníka email. V našom prípade sa jedná o už vyššie spomenuté diery na tričku.
  4. Túto reklamáciu musíte zapísať do reklamačnej knihy. Do reklamačnej knihy zapíšete všetky zákonom požadované údaje o konkrétnej reklamácii.
  5. Následne reklamáciu posúdite. To znamená, že vy ako predávajúci prípadne vami určená tretia osoba vyhodnotíte či tričko má naozaj popisované vady alebo či ku dieram došlo napríklad nesprávnym používaním alebo mechanickým poškodením. Na základe uvedeného reklamáciu buď uznáte, alebo ju zamietnete. POZOR dôležitá informácia je tá, že reklamáciu výrobku, ktorú spotrebiteľ uplatnil do 12 mesiacov od kúpy je možné zamietnuť len na základe odborného posúdenia. V prípade ak bol výrobok reklamovaný po 12 mesiacoch od jeho zakúpenia, reklamáciu môžete zamietnuť bez odborného posúdenia, ale musíte spotrebiteľovi oznámiť kde si môže nechať vadu výrobku dať odborne posúdiť.
  6. Následne v závislosti od spôsobu vybavenia reklamáciu zákazníkovi buď pošlete peniaze, alebo mu pošlete naspäť reklamovaný výrobok spolu s protokolom o prijatí reklamácie, protokolom o vybavení reklamácie a prípade s odborným posúdením. Pozor nezávisle od spôsobu ako ste reklamáciu vybavili. Reklamácia musí by stále zapísaná v evidencii reklamácii a zákazníkovi stále musíte poslať doklad o prijatí reklamácie a doklad o spôsobe vybavenia reklamácie, a to najneskôr v 30 dňovej lehote odo dňa prevzatia reklamovaného tovaru.

Proces vybavovania reklamácie sa môže zdať zložitý, avšak ak sa ho naučíte vybavovať v súlade so zákonom určite predídete možným budúcim problémom, napríklad pri kontrole zo strany Slovenskej obchodnej inšpekcie. V prípade ak si neviete s reklamáciou rady. Neváhajte nám napísať na info@pravoeshopov.sk

Predchádzajúci

Nasledujúci

Odoslať komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.