Zmeny v reklamačnom konaní od 21.7.2020

Medzi základné právne predpisy, ktorými sa riadi predávajúci vo vzťahu k spotrebiteľovi sú Občiansky zákonník, Zákon o ochrane spotrebiteľa a v prípade Predávajúceho prostredníctvom ďiaľkovo-komunikačných prostriedkov /najmä eshop/ je to aj Zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Čo sa zmenilo v reklamačnom konaní od 21.7.2020 ?

S účinnosťou od 21.07.2020, bol prijatý Zákon č. 198/2020, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v súvislosti so zlepšovaním podnikateľského prostredia zasiahnutým opatreniami na zamedzenie šírenia nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19. Dôvodovú správu k tomuto zákona nájdete TU.

V stručnosti, prijatie uvedeného zákona bolo logickým krokom a vyústením pandémie COVID-19, ktorý mal priniesť /a aj priniesol/ zlepšenie právnej istoty medzi spotrebiteľom a predávajúcim aj v obsahu reklamačného konania. Na tomto mieste musím poznamenať, že sa jedná o jednej z málo noviel, ktoré zlepšujú postavenie predávajúceho v spotrebiteľskom zmluvnom vzťahu.

Čo sa týka reklamačného konania v zákone o ochrane spotrebiteľa došlo k týmto zmenám:

§ 18 ods. 4

Ak spotrebiteľ uplatní reklamáciu, predávajúci alebo ním poverený zamestnanec alebo určená osoba je povinný poučiť spotrebiteľa o jeho právach podľa všeobecného predpisu;22) na základe rozhodnutia spotrebiteľa, ktoré z týchto práv spotrebiteľ uplatňuje, je povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie podľa § 2 písm. m) ihneď, v zložitých prípadoch najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu výrobku alebo služby, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie sa reklamácia vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr; vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Ak k prevzatiu predmetu reklamácie predávajúcim dôjde v neskorší deň, ako je deň uplatnenia reklamácie, tak lehoty na vybavenie reklamácie podľa tohto odseku začínajú plynúť odo dňa prevzatia predmetu reklamácie predávajúcim; najneskôr však od momentu, kedy predávajúci znemožní alebo zabráni prevzatie predmetu reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu výrobku za nový výrobok.

  • Čo sa týka uvedenej zmeny na prvý pohľad sa môže zdať, že sa jedná iba o kozmetickú úpravu reklamačného konania, čo vôbec nie je pravda. V zmysle pôvodného znenia zákona, reklamačné konanie začalo uplatnením reklamácie / zodpovednosti za vady tovaru / zo strany spotrebiteľa, čo znamená, že v pôvodnom konaní stačilo ak spotrebiteľ zaslal list, alebo email bez doručenia reklamovaného tovaru a predávajúcemu začala plynúť maximálna 30 dňová lehota na jej vybavenie. O uvedenom veľa predávajúcich nemalo informácie, pričom aj Slovenská obchodná inšpekcia a súdy sa k tejto situácii stavali nejednoznačne, keďže nedoručením reklamovaného výrobku síce lehota plynúť začala, ale predávajúci nevedel vykonať posúdenie tovaru, keďže ho nemal vo svojej dispozícii. Uvedená novela, rozumne aktualizuje reklamačné konanie, kedy podľa znenia aktualizovaného zákona, síce reklamačné konanie začína už uplatnením reklamácie, ale lehota na vybavenie reklamácie začína pre predávajúceho plynúť až doručením reklamovaného výrobku predávajúcemu, alebo znemožnením prípadne zabránením prevzatia tohto výrobku predávajúcim.

§ 18 ods. 9

Predávajúci je povinný o vybavení reklamácie vydať písomný doklad najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie, ak lehota na jej vybavenie začala plynúť odo dňa prevzatia predmetu reklamácie predávajúcim.

  • Znenie § 18 ods. 9 iba korešponduje na novelu § 18 ods. 4, kedy zostáva zachovaná povinnosť predávajúceho vydať spotrebiteľovi, ktorý uplatnil reklamáciu doklad o prijatí reklamácie a doklad o vybavení reklamácie. V pôvodnom znení mal predávajúci 30 dňovú lehotu na vydanie týchto dokladov, ktorá začínala plynúť odo dňa uplatnenia reklamácie, pričom s účinnosťou odo dňa 21.07.2020 má predávajúci túto povinnosť v lehote 30 dní, odo dňa prevzatia reklamovaného tovaru predávajúcim, alebo znemožnením prípadne zabránením prevzatia tohto výrobku predávajúcim.

Potrebujete obchodné podmienky pre váš e-shop?

Ideálnym riešením je preto mať obchodné podmienky na mieru, v ktorých budú zohľadnené všetky špecifiká vášho podnikania. Vyhnete sa tak vysokým pokutám a negatívnej reklame. Ak vám totiž Slovenská obchodná inšpekcia udelí pokutu, objavíte sa vo verejne prístupom zozname.

Ak potrebujete vypracovanie obchodných podmienok pre váš internetový obchod, budeme radi, ak nás kontaktujete.

  • Naša dokumentácia je vždy aktualizovaná podľa noviel v legislatíve.
  • Dokumentáciu sme vypracovali pre viac ako 200 e-shopov. S našimi VOP na mieru sa už nemusíte báť žiadnych likvidačných pokút.
  • Chcete si overiť platnosť a správnosť vašich dokumentov? Bezplatne vám overíme vaše všeobecné obchodné podmienky podľa aktuálnej legislatívy a platných noviel.

Cenník našich služieb nájdete na: https://pravoeshopov.sk/cennik-a-objednavka/

Bezplatné overenie dokumentov: https://pravoeshopov.sk/bezplatna-analyza-vop/

Dozvite sa o nás viac na: https://pravoeshopov.sk/o-nas/

 

Odporúčaná literatúra:

Občiansko-obchodné zákony – Úplné znenie po novelách k 1.1.2019

Ochrana spotrebiteľa

E-komerce, internetový a mobil marketing od A do Z – Jiří Sedláček

Internetový marketing

Občiansky zákonník pre prax Komentár

Predchádzajúci

Nasledujúci

1 Komentár

  1. Mgr.Ivana Mazúrová

    Dobrý deň, chcem sa opýtať, keď tovar vrátim do 24 hodín od zakúpenia, majú mi byť vrátené peniaze okamžite, alebo musím čakať 30 dní, keď tovar zreklamujú? Ďakujem Mgr. Mazúrová

    Odpoveda

Odoslať komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.