Medzi základné právne predpisy, ktorými sa riadi predávajúci vo vzťahu k spotrebiteľovi sú Občiansky zákonník, Zákon o ochrane spotrebiteľa a v...

Prečítať si viac